Nauka języków obcych sprawia trudności wielu osobom, szczególnie w początkowym okresie edukacji. Niezmiernie ważne są metody, za pomocą których ludzie uczą się konstruować zdania i zapamiętują słownictwo. W szkołach ponadpodstawowych wiedzę należy uzupełniać za pomocą nowoczesnych podręczników. Warto zwrócić szczególną uwagę na książkę “Effekt Neu 2. Podręcznik do języka niemieckiego dla liceum i technikum” przygotowaną przez wydawnictwo WSiP oraz Annę Kryczyńską-Pham.

Doskonalenie umiejętności językowych

Książka “Effekt Neu 2. Podręcznik do języka niemieckiego dla liceum i technikum” jest przeznaczona dla wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w zakresie posługiwania się językiem obcym. Autorka zwraca uwagę nie tylko na teoretyczne wiadomości, ale przede wszystkim na praktyczne zastosowanie języka niemieckiego. Uczniowie nie muszą zapoznawać się z dużą ilością materiału, lecz ćwiczenia obejmują próby swobodnej rozmowy na podstawie słownictwa przydatnego w codziennym życiu. 

Umiejętność rozmowy w codziennym życiu

Metody nauki języka proponowane w książce “Effekt Neu 2. Podręcznik do języka niemieckiego dla liceum i technikum (www.taniaksiazka.pl)” wzbudzają ciekawość uczniów. Mogą oni od razu rozpocząć komunikację języku niemieckim, a w trakcie nauki uzupełniać wiedzę z zakresu gramatyki i ortografii. Na wielu stronach zamieszczono duże ilustracje tłumaczące zawiłości językowe. Ponadto autorka stosuje nawiązania do osób znanych z telewizji lub Internetu. Stosuje język dostosowany do percepcji nastolatków i sugeruje zapoznawanie się z informacjami umieszczanymi w niemieckojęzycznym Internecie.

Lekcje wzbudzające zainteresowanie uczniów

Ćwiczenia umieszczone w książce “Effekt Neu 2. Podręcznik do języka niemieckiego dla liceum i technikum” pozwalają na prowadzenie ciekawych zajęć w szkole. Umożliwiają ugruntowanie wiedzy i stopniowe poznawanie kultury oraz zwyczajów naszych zachodnich sąsiadów. Z tego względu podręcznik przygotowany przez wydawnictwo WSiP należy do najpopularniejszych pomocy dydaktycznych używanych w szkołach ponadpodstawowych w Polsce.

wydawnictwo wsip, wydawnictwa szkole i pedagogiczne, seria podręczników effekt, podręcznik dla uczniów szkół ponadpodstawowych, książki do nauki języka niemieckiego