Podczas szukania zatrudnienia w Polsce bardzo ważną kwestią jest znajomość języka obcego. W większości przypadków ludzie chwalą się poznaniem języka angielskiego. Warto jednak zainteresować się również mową stosowaną przez naszych zachodnich sąsiadów. Język niemiecki jest obecny w wielu szkołach ponadpodstawowych. Edukację warto rozpocząć jak najwcześniej, a następnie wspierać rozwój tak, aby nauka była najbardziej efektywna. Można to zrobić, między innymi, poprzez użycie “atrakcyjnej książki, takiej jak Effekt Neu 2. Podręcznik do języka niemieckiego dla liceum i technikum” proponowanej przez wydawnictwo WSiP.

Praktyczne formy nauki języka niemieckiego

Edukacja w zakresie każdego przedmiotu wiąże się z koniecznością regularnego poznawania wybranych partii materiału. Następnie wiadomości należy powtarzać i w miarę możliwości uzupełniać o nowe szczegóły. Język niemiecki jest uznawany za trudniejszy do nauki niż angielski, głównie ze względu na skomplikowaną pisownię i wymowę. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest poznawanie obcego języka w swobodnej rozmowie z inną osobą, a dopiero później skupianie się na zawiłościach gramatycznych.

Kwestie te są dobrze znane autorce książki “Effekt Neu 2. Podręcznik do języka niemieckiego dla liceum i technikum”, czyli Annie Kryczyńskiej-Pham. Proponuje ona naukę języka metodą komunikacyjną, która polega na próbie budowania zdań podczas wykonywania codziennych czynności. Dzięki temu uczniowie nie muszą uczyć się dużej ilości niezrozumiałych słów, lecz poznają je podczas komunikacji w języku niemieckim.

Poznawanie realiów życia w innych krajach

Metoda nauki proponowana w książce “Effekt Neu 2. Podręcznik do języka niemieckiego dla liceum i technikum” może realnie zachęcać młodzież do poznawania nie tylko języka niemieckiego, lecz także kultury i zwyczajów naszych zachodnich sąsiadów. W podręczniku zamieszczono nawiązania do życia codziennego Niemców, a także osób znanych z tamtejszych mediów i stron internetowych.

Dzięki praktycznym ćwiczeniom uczniowie mogą doskonalić swoje umiejętności językowe w powiązaniu z uzupełnieniem wiedzy na temat osiągnięć osób i wydarzeń, które w Polsce są stosunkowo mało znane. Jest to więc pierwszy krok do rozwijania naturalnych zainteresowań młodych ludzi, zwłaszcza jeśli jest to związane z koniecznością korzystania z popularnych serwisów internetowych.

wydawnictwo wsip, podręczniki do nauki języka niemieckiego, nauka języka metodą komunikacyjną, książka dla uczniów szkół ponadpodstawowych, swobodna rozmowa w języku niemieckim