Język niemiecki należy do najpopularniejszych języków obcych w Polsce. Znajomość mowy naszych zachodnich sąsiadów pozwala zdobyć ciekawą pracę lub poznać ciekawe osoby mieszkające blisko polskiej granicy. Uczniowie w szkołach mogą mieć jednak trudności w poznawaniu języka niemieckiego, głównie ze względu na skomplikowaną wymowę i pisownię. Edukację warto uatrakcyjnić przy pomocy nowoczesnego podręcznika, takiego jak “Effekt Neu 2. Podręcznik do języka niemieckiego dla liceum i technikum“.

Regularne stosowanie języka

Książka “Effekt Neu 2. Podręcznik do języka niemieckiego dla liceum i technikum” została opracowana przez wydawnictwo WSiP przy współpracy z Anną Kryczyńską-Pham. Autorka zwraca szczególną uwagę na to, aby nauka nie wiązała się z mozolnym zapamiętywaniem słownictwa i skomplikowanych reguł gramatycznych. W zamian proponuje edukację na zasadzie swobodnej rozmowy, w trakcie której młodzi ludzie poznają zasady prawidłowego budowania zdań. Pozwala to na efektywną naukę języka niemieckiego oraz szybkie rozpoczęcie komunikacji w codziennym życiu.

Podręcznik atrakcyjny dla ucznia

W książce “Effekt Neu 2. Podręcznik do języka niemieckiego dla liceum i technikum” zamieszczono dużą liczbę ilustracji, w tym schematów i rysunków, dzięki którym młodzież może szybciej zrozumieć gramatykę języka niemieckiego. Autorka zbudowała wiele zadań projektowych, które mają zachęcać uczniów do samodzielnego przygotowywania wypowiedzi na temat życia osób znanych z niemieckich mediów. Może być to bardzo ciekawe doświadczenie z uwagi na fakt, że o wielu wydarzeniach i osiągnięciach osób zza naszej zachodniej granicy polskie media mówią stosunkowo rzadko.

Dostosowanie do wiedzy młodych ludzi

Tekst poleceń w podręczniku przygotowanym przez wydawnictwo WSiP jest dostosowany do realiów życia nastolatków. Dzięki temu młodzież może czuć się zachęcona do poznawania kultury i tradycji niemieckich, szczególnie jeśli będzie to wiązało się z wykorzystaniem internetowych źródeł informacji. Książka “Effekt Neu 2. Podręcznik do języka niemieckiego dla liceum i technikum” jest także dostosowana do wymogów nowej formuły egzaminu maturalnego. Ćwiczenia pozwalają na szybkie powtarzanie i ugruntowanie wiedzy, co ma szczególne znaczenie w przypadku osób planujących kontynuację kształcenia na studiach językowych.

podręczniki z serii effekt, wydawnictwo wsip, podręcznik do języka niemieckiego, książka dla uczniów liceum ogólnokształcącego i technikum, komunikacyjna metoda nauki języka niemieckiego